Huisregels
Indien u een afspraak wilt verzetten dient u dit minimaal 24 uur van te voren te melden. Dit kan via voicemail, e-mail en Whatsapp. Indien u een afspraak vergeet kunnen wij kosten in rekening brengen.

U bent zelf verantwoordelijk voor het indienen van de factuur bij uw zorgverzekering. Wij leveren u al het benodigde. Tevens bent u verantwoordelijk dat het toegewezen budget niet overschreden wordt.

U kunt bij ons pinnen of contant betalen na de behandeling.

Wij zijn een stageverlenend bedrijf. Wenst u zonder stagiaire behandeld te worden dan kunt u dit aangeven en zullen we hier rekening mee houden.

Parkeren kan op onze eigen plekken naast en voor de praktijk op beide locaties. Bij onvoldoende beschikbaarheid kunt u parkeren tegenover de praktijk in Gouda bij sporthal de Zebra en enkel oversteken richting ons.

Klachtenafhandeling

Wij vinden het zeer belangrijk om zorg van hoge kwaliteit te leveren. Dat u als onze patiënt tevreden bent over de door ons geleverde zorg is voor ons van het allergrootste belang. Het opzetten van uw behandeltraject en de individuele behandelingen wordt samen met u gedaan. Helaas kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. In dat geval is het belangrijk dat u met uw klacht of verbeterpunt naar ons toe komt, dit geeft ons de mogelijkheid om uw klacht op te lossen en om dergelijke klachten in de toekomst te voorkomen.

Bespreek eerst uw probleem met uw behandelend therapeut

In veel gevallen kan uw behandelend therapeut uw probleem/klacht direct verhelpen als u vertelt waarover u niet tevreden bent, of wat u bij een volgende behandeling graag anders wilt. Als u het moeilijk vindt uw huidtherapeut rechtstreeks te benaderen dan kunt u uw klacht ook indienen via ons klachtenformulier. Uw klacht zal geregistreerd worden en wordt dan doorgegeven aan uw behandelend therapeut of de praktijkhouder. Er wordt binnen 5 werkdagen contact met u opgenomen om de klacht verder te bespreken.

Alle klachten worden geregistreerd en besproken tijdens het teamoverleg. Op deze wijze kunnen wij onze kwaliteit zo hoog mogelijk houden, omdat er door ons hele team geleerd wordt van uw klacht om herhaling te voorkomen.

Klachtenloket Paramedici

Wanneer u er met ons niet uitkomt, kunt u zich wenden tot het Klachtenloket Paramedici
De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij uw zorgverlener is aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Via de website van het Klachtenloket Paramedici vindt u een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen.

Klachtenfunctionaris

De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft desgewenst advies over het indienen van een klacht, kan helpen bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht. De klachtenfunctionaris zal ook contact opnemen met de betrokken zorgverlener. Uiterlijk binnen 6 weken zal de zorgverlener zijn/haar reactie/oplossing moeten aangeven over de geuite klacht.

Geschillencommissie

Als de geboden oplossing of de wijze waarop de klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u terecht bij de geschillencommissie. Die staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de zorgverlener als voor u. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen. Ook het indienen van een geschil gaat via de website van het Klachtenloket Paramedicidaar vindt u een eenvoudig formulier en nadere uitleg.

Een klacht kan betrekking hebben op de geleverde zorg, maar ook op de dienstverlening of organisatie van de praktijk. U kunt bijvoorbeeld het gevoel hebben onvoldoende te zijn geïnformeerd en/of is de behandeling niet verlopen als verwacht of afgesproken.
Voor vragen of meer informatie:

Klachtenloket Paramedici
e-mail: info@klachtenloketparamedici.nl
telefoon: 030 310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur)